Ủy ban chứng khoán điều tra nghiêm ngặt iPad "vừa điều tra liền rút lui", "mang bệnh vượt ải", 7 ngâ

admin2个月前Trang chủ114

Giám sát Chứng khoán Trung Quốc lại phóng thích thái độ giám sát và quản lý mạnh mẽ các vấn đề nổi bật như dự án IPO của Ngân hàng Đầu tư Cơ 

sở hạ tầng Trung Quốc "kiểm tra là rút khỏi", "vượt cửa khẩu mang bệnh", v. v.


Mới đây, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc đã thông báo tình hình kiểm tra hiện trường về kiểm soát nội bộ và hành nghề liêm khiết của 8 

nhà đầu tư chứng khoán, đồng thời điểm danh 7 nhà đầu tư chứng khoán bị xử phạt. Để hạn chế các vấn đề nổi bật như dự án IPO của ngân hàng 

đầu tư "một lần kiểm tra là rút lui", "vượt ải với bệnh tật", tháng 12 năm 2022 SFC đã tổ chức kiểm tra tại chỗ đối với 8 công ty chứng khoán Trung 

Thiên Quốc Phú, Hoa Tây (8,130, 0,23, 2,91%), Hoa Sáng, Trung Đức, Tây (6,580, 0,19, 2,97%), Hoa Thái Liên hợp, Quốc Tín (9,670, 0,36, 3,87%), Vạn 

Hòa Chứng khoán 8 công ty chứng khoán. Đồng thời điểm danh 7 doanh nghiệp chứng khoán bị xử phạt ngoài Liên hợp Hoa Thái.


Được biết, ngày 20/10, Ủy ban Giám sát Chứng khoán Trung Quốc đã ra hình phạt tạm ngừng tiến cử, nhận bán trái phiếu 3 tháng đối với chứng khoán

 Vạn Hòa, trước đó đã tập trung công bố vấn đề bị lộ lộ của 6 doanh nghiệp chứng khoán và tuyên bố biện pháp xử phạt.


"Từ việc kiểm tra tình hình, các công ty về cơ bản đã thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ'ba tuyến phòng thủ'của ngân hàng đầu tư, nhưng

 vẫn tồn tại một số vấn đề như kiểm soát nội bộ không nghiêm ngặt đối với một số dự án của ngân hàng đầu tư, không chú ý hiệu quả đến các vấn đề 

quan trọng, trong đó kiểm soát nội bộ của ngân hàng đầu tư chứng khoán Vạn Hòa là hình thức, vấn đề khá nổi bật." Thông báo cho biết, để đốc thúc 

các công ty chứng khoán thực sự phát huy vai trò "người gác cổng", kiên quyết ngăn chặn các vấn đề nổi bật như "kiểm tra và rút lui", "khai báo bệnh

 tật" v.v. Ủy ban chứng khoán đã tổng kết và biên soạn các trường hợp xử phạt liên quan.


Thông báo cho thấy, kiểm tra chủ yếu phát hiện bốn vấn đề lớn. Một là, chế độ điều khiển nội bộ không kiện toàn, tính hiệu quả không đủ. Ví dụ như 

nhân viên cơ quan nghiệp vụ và hạt nhân kiểm soát chất lượng Trung Quốc Phú hỗn hợp lẫn nhau, tỷ lệ kiểm tra hiện trường dự án kiểm soát chất

 lượng chứng khoán Vạn Hòa hơi thấp, các khâu kiểm soát nội bộ không quan tâm đến ý kiến phủ định mang tính then chốt của cơ quan xét duyệt 

phát hành, v. v.


相关文章

NBA mở màn mùa giải mới, nhẫn vô địch, cờ vô địch.

Trang chủ,cạnh tranh đoán,Trò chơi bóng,Thể thao,Trò chơi videoNBA mở màn mùa giải mới, nhẫn vô địch...

Kiếm tiền từ nguồn lực

Kiếm tiền từ nguồn lựcỞ đây nói đến tài nguyên, từ toàn cục nhìn, vốn, nhân tài, sản phẩm, kênh, lưu...

Piston thua knicks 16 trận liên tiếp và hiệp sĩ riker đã thắng 3 trận liên tiếp

Đội knicks 118-112 đã thắng trận piston:Brenson ghi 42 điểm, 6 rebounds, 8 điểm phụ cho đội thắng, R...

Dạy cho bạn một số kỹ thuật số nhanh 3 trò chơi thường được sử dụng

Trước khi đặt cược, hãy nhìn vào những người xung quanh cá cược theo cách nào, đặt cược thời gian dà...

Texas poker ở trung quốc

Tất cả những điều này không cản trở sự phổ biến của poker. Nhưng số lượng game thủ trực tuyến đã tăn...

"Thứ tư" bạn có thể đi bộ nửa cuộc sống, trở lại là một cậu bé

Cuộc sống là sự chuyển động.Cái gọi là "con đường không xa" của những người cổ đại, mặt tr...

评论列表

Scarlett
2023-11-26 00:08:15

How is this Chinese

Emma
2023-11-26 04:38:30

People who are good at sales and marketing tend to make good profits.

Sophia
2023-11-26 09:10:13

leave your contact information

Nora
2023-11-26 13:44:26

Very good, share very good

Ella
2023-11-26 18:22:37

very good

Camila
2023-11-26 22:59:01

plus my quick money method

Mila
2023-11-27 03:36:26

Can you add my micro blog

Ella
2023-11-27 08:12:23

People with patience and a long-term perspective tend to earn more wealth.

Emma
2023-11-27 12:44:27

leave your contact information

Ella
2023-11-27 17:16:05

good work attitude always bring more financial return.

Lillian
2023-11-27 21:49:10

Your commitment and dedication to your work will bring you great rewards.

Isabella
2023-11-28 02:19:19

Very good, share very good

Grace
2023-11-28 06:50:34

Learning and constantly improving your abilities are catalysts for making money.

Sophia
2023-11-28 11:20:07

Very good

Evelyn
2023-11-28 15:52:22

good work attitude always bring more financial return.

Ella
2023-11-28 20:24:25

How is this Chinese

Ella
2023-11-29 00:55:17

Your courage and determination can create your own wealth kingdom.

Anna
2023-11-29 05:24:26

Money always likes to stay with people who have wisdom and determination. People who know how to manage and control, will make more money.

Sarah
2023-11-29 09:55:03

Can you add my micro blog

Violet
2023-11-29 14:25:22

leave your contact information

Mia
2023-11-29 18:57:48

very good

Scarlett
2023-11-29 23:29:55

Hard work and effort are the key to making money.

Sarah
2023-11-30 04:01:43

Please tell us can we cooperate?

Zoey
2023-11-30 08:31:14

very good

Lillian
2023-11-30 13:01:39

People who are good at sales and marketing tend to make good profits.

Ava
2023-11-30 17:32:52

Your hard work will earn you the wealth you want.

Mila
2023-11-30 22:04:44

Can you add me to Twitter? fhjdjsfd

Ellie
2023-12-01 02:33:40

What skills do you have in poker

Gabriella
2023-12-01 07:12:19

People who are entrepreneurial and adventurous always make more money.

Violet
2023-12-01 11:41:56

leave your contact information

Isabella
2023-12-01 16:11:26

Learning to control and manage your expenses is the foundation for getting rich.

Grace
2023-12-01 20:42:52

Very good

Evelyn
2023-12-02 01:14:24

Your courage and determination can create your own wealth kingdom.

Ella
2023-12-02 05:43:39

Having a strong network of relationships helps you earn more money.

Sophia
2023-12-02 10:16:12

How many contact information

Aria
2023-12-02 14:46:29

Smart investing and financial strategies can help you achieve financial freedom.

Sofia
2023-12-02 19:16:54

online entertainment city to make money

Olivia
2023-12-02 23:49:56

People with patience and a long-term perspective tend to earn more wealth.

Victoria
2023-12-03 04:20:02

Smart decisions and wise investments will enable you to earn significant returns.

Riley
2023-12-03 08:50:16

plus my quick money method

Amelia
2023-12-03 13:20:23

Texas hold 'em free teaching plus my Twitter

Grace
2023-12-03 17:51:25

People who are good at sales and marketing tend to make good profits.

Olivia
2023-12-03 22:22:39

learning, I make money according to your way

Victoria
2023-12-04 02:53:18

Can you add my micro blog

Sophia
2023-12-04 07:25:31

Smart money management can keep your wealth growing.

Ava
2023-12-04 11:57:36

how much is your micro blog

Lucy
2023-12-04 16:33:33

Smart money management can keep your wealth growing.

Charlotte
2023-12-04 21:06:19

Smart money management can keep your wealth growing.

Claire
2023-12-05 01:45:36

Please tell us can we cooperate?

Stella
2023-12-05 06:15:25

Very good, share very good

Gabriella
2023-12-05 11:02:28

Can you add me to Twitter? fhjdjsfd

Kaylee
2023-12-05 15:41:22

How many contact information

Emma
2023-12-05 20:21:32

Need seo?

Olivia
2023-12-06 00:56:58

Having a strong network of relationships helps you earn more money.

Camila
2023-12-06 05:54:10

Texas hold 'em free teaching plus my Twitter

Kaylee
2023-12-06 11:04:55

Learning and constantly improving your abilities are catalysts for making money.

Ava
2023-12-06 15:53:48

Need seo?

Riley
2023-12-06 21:02:14

Smart investing and financial strategies can help you achieve financial freedom.

Amelia
2023-12-07 01:47:16

leave your contact information

Emily
2023-12-07 06:19:30

Your creativity and innovative thinking can create opportunities for you to create wealth.

Lucy
2023-12-07 10:57:44

Your creativity and innovative thinking can create opportunities for you to create wealth.

Isabella
2023-12-07 15:59:19

Having a strong network of relationships helps you earn more money.

Ellie
2023-12-07 20:53:24

good work attitude always bring more financial return.

Sophia
2023-12-08 01:42:23

People who have the courage to pursue their dreams are often able to accumulate wealth.

Mia
2023-12-08 06:23:22

plus my quick money method

Aria
2023-12-08 10:56:36

really is a fast way to make money

Sophia
2023-12-08 15:34:16

how much is your micro blog

Aria
2023-12-08 20:15:55

Good at seizing opportunities and the spirit of adventure can bring you rich wealth.

Leah
2023-12-09 00:52:38

Smart money management can keep your wealth growing.

Zoey
2023-12-09 05:24:06

Please tell us can we cooperate?

Madelyn
2023-12-09 09:53:55

Very good

Zoey
2023-12-09 14:27:25

Can you add my micro blog

Scarlett
2023-12-09 19:03:42

People who have the courage to pursue their dreams are often able to accumulate wealth.

Samantha
2023-12-09 23:45:41

Smart decisions and wise investments will enable you to earn significant returns.

Anna
2023-12-10 04:29:17

How is this Chinese

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。